Vägen till en färdig trappa

Under årens lopp har tusentals trappor lämnat vår fabrik i Norberg. De flesta är fortfarande i bruk i fastigheter runt om i landet. En Forssellstrappa lever lika länge som byggnaden och dess kvalitet visar sig i långa loppet. Terrazzo är ett utmärkt material som bara blir vackrare med åren.

Under senare år har vi satsat kraftfullt på vidareutveckla vår produktionsteknik, men i grunden är trapptillverkning fortfarande ett hantverk som kräver stort yrkeskunnande.

Här beskriver vi hela vår arbetsprocess från den första ritningen till den färdiga trappan.