Trapplaner

Prefabricerade trapplaner  i terrazzo har många fördelar. I likhet med våra trappor levereras dom skyddstäckta med färdig överyta i terrazzo till byggarbetsplatsen. För enkel installation av el och annat kan vi redan från fabrik gjuta in tomrör och dosor efter era anvisningar.

Prefabricerade trapplaner i terrazzo ger kortare byggtid, ett nog så viktigt argument med tanke på att trapphuset är en flitigt använd del av arbetsplatsen under hela byggtiden.

Prefabricerade trapplaner i terrazzo bidrar också till en bättre arbetsmiljö. Inte bara för att dom är klara för användning redan under byggtid utan också genom den färdiga ytan från fabrik där vi förstås har en arbetsmiljö lämpad för ändamålet.

Prefabricerade trapplaner i terrazzo ger en samordnad och genomtänkt ljudlösning från trappa och trapplan mot övrig stomme. Ljud från trapphuset är annars något som lätt överförs till intilliggande rum.

Prefabricerade trapplaner i terrazzo har viss justeringsmån vilket gör det lättare att väga av mot färdigt golv.

Prefabricerade trapplaner i terrazzo och trappor i terrazzo medger ett enhetligt trapphus med hög färdigställandegrad som är snabbt monterat och redo att betjäna såväl arbetsplats som boende.

Forsselsstrappan erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar för trapphallar, hisshallar och korridorer.