Steghöjd och stegdjup

Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd beaktas. Enstaka trappsteg med avvikande steghöjd och djup bör inte förekomma. Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm.

  • För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm.
  • Med gånglinje avses en linje 300 mm från angränsande vägg eller motsvarande begränsningsyta.

FIG F