Trappor och tillbehör

Vi erbjuder helhetslösningar för trapphus där funktion, säkerhet och form sätts i centrum. Lösningarna bygger på lång erfarenhet och samverkan med arkitekter och beställare.

Vi är övertygade om att ett tidigt samarbete mellan oss, byggherre, entreprenör och arkitekt leder till ett effektivare utnyttjande av resurser och en bättre slutprodukt.

Under senare år har vi satsat målmedvetet på att öka flexibiliteten i vårt sortiment vilket ger ökad valfrihet vid val av trappans utformning.