Projektering och konstruktion

Innan vi kan ta fram en optimal lösning behöver vi måttsatta ritningar för trapphuset.

Vi behöver bland annat känna till:

  • omslutande väggars beskaffenhet
  • vilken typ av bjälklag trappan ska ansluta till
  • våningshöjder till färdig golvnivå
  • dimensionerings- och ljudkrav
  • önskad Terrazzoyta
  • önskad räckestyp

Våra projektörer och konstruktörer arbetar därefter fram objektspecifika handlingar i samråd med beställare och arkitekt.

Då trappor och plan ingår i byggnadens stomme är det viktigt att upphandlingen sker i ett tidigt skede.

Läs mer här om Forssellstrappans konstruktörer!