Vår historia

Bröderna Gustaf och Ivan Forssell startade 1926 ett cementgjuteri i Norberg. Företaget växte och produktsortimentet utvecklades. Under 1940-talet tillverkades bland annat över 100 000 badkar i slipad Terrazzo.

Under 1960-talet koncentrerades verksamheten allt mer mot prefabricerade betongelement. Den slipade Terrazzon blev Forssells specialitet och experter från Italien, som är ett föregångsland inom slipad Terrazzo, anlitades som rådgivare. Idag utbyter vi fortfarande erfarenheter med italienarna, och vi använder italienska slipmaskiner för att nå högsta kvalitet.

Forssellstrappan ägs idag av Strängbetong, som ingår i industrikoncernen Consolis.