Säkerhet

På Forssellstrappan kommer alltid säkerheten först. Det gäller både arbetsmiljöaspekter under tillverkning lagring och montering, men också trappans utformning.

Trappor tillhör oftast byggnadens utrymningsvägar och ska dimensioneras därefter. Likaså bör trappan ta hänsyn till de med nedsatt syn eller rörelse­förmåga, genom att första och sista stegen markeras i avvikande kulör och att handledare sträcker sig längre än själva trappan. Det här och mycket mer, kan ni läsa om under ”Att välja trappa”.

Betongtrappor är tunga och skall hanteras fackmannamässigt. Från oss får du tydliga anvisningar om lyftanordningar och montageföreskrifter.

Trapporna används också flitigt under byggskedet och är vid leverans försedda med skyddstäckning samt förberedda för montering av tillfälliga skyddsräcken.