Terrazzosortiment

Vi håller på att se över våra produkter och med en förnyelse av vårt terrazzosortiment.
I samband med förnyelsen har vi valt att omgående ta bort hela Microserien.
Vår förhoppning är att förnyelsen kommer att öka utbudet av valbara terrazzosorter.
Många av våra ”favoriter” kommer dock att finnas kvar även framledes.
Vår förväntning är att förnyelsen är klar till våren 2019.

Vårt sortiment är uppdelat i tre grupper, med olika kulörer och ballastfraktioner.

Grupperna kallar vi:

Mono, Duo, och Mix

Information och kulörer för golvplattor se här.