Trappräcken

Trappor som är högre än 500 mm ska ha lätt gripbara ledstänger eller motsvarande på båda sidor.

Ledstång på spindelpelare till runda och svängda trappor placeras 900 mm ovan stegnos. Räckets höjd bör vara minst 900 mm. Om störtrisk föreligger, dvs om avståndet mellan trapplöpen eller andra schaktöppningar är mer än 400 mm och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan bör räckets höjd vara minst 1100 mm. Fritt mått i höjdled mellan trappräckets underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm. Detta fria mått mellan trappräckets underkant och trappstegets stegnos bör vara högst 50 mm.

  • Trappor bredare än 2500 mm bör delas med räcken.
  • Vertikala öppningar får inte vara större än 100 mm.
  • Räcken utformas så att de, upp till en höjd av 800 mm, inte medger klättring.

FIG-Racke-NY