Början- eller slutsvängda med bärande kupa

  • Plan- och sättsteg i slipad Terrazzo.
  • Stegnosen har språng.
  • Kupa utförs i finrollad gråbetong som är färdig för målning.
  • Trappan kräver minst ett upplag i yttersväng på bärande
    omkringliggande konstruktion.
  • Höger- eller vänstergående utförande kan väljas.

Kontakta oss för alternativa lösningar om den data som presenteras här på hemsidan ej täcker det aktuella objektet.