Trappbredd

Med tanke på framkomlighet i utrymningsväg bör den effektiva bredden inte underskrida 1200 mm om den är avsedd för fler än 150 personer. I annat fall bör den effektiva bredden inte underskrida 900 mm. Den effektiva bredden 1200 mm gäller också som minsta bredd om byggnaden har flera plan som innehåller fler än två bostäder och som inte har hiss eller annan anordning för bår- och möbeltransport. Vilplanets minsta djup bör inte vara mindre än trappschaktets halva bredd. (se figur D)

Vangstycken, socklar, ledstänger o dyl bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens effektiva bredd. Avståndet mellan begränsningsväggar och trappsida bör vara högst 50 mm, i annat fall krävs räcke eller annan åtgärd. Således blir exempelvis tillverkningsbredden 1100 mm för en trappa med effektiv bredd 1200 mm.

Förklaring (figur E):
Effektiv bredd (trappschaktets halva bredd)
Tillverkningsbredd (trappans tillverkningsmått)

FIG D_833Figur_E