Svängda med bärande kupa

  • Plan- och sättsteg i slipad Terrazzo.
  • Stegnosen har 10mm språng.
  • Kupa och trappsida utförs i finrollad gråbetong som är färdig för målning.
  • Trappan kräver minst ett upplag i yttersväng på bärande omkringliggande konstruktion.
  • Enlöp tillverkas i en del maximalt upp till 3500 mm, därefter krävs fler delar per våning.
  • Höger- eller vänstergående utförande kan väljas.

Kontakta oss för alternativa lösningar om den data som presenteras här på hemsidan ej täcker det aktuella objektet.